Påmelding til fiskekortsalg for Altaelva.

Du er nå i gang med å melde deg på til kortsalg for Altaelva. Vennligst les opplysningene nedenfor før du fortsetter. Velg deretter kortsalget du vil melde deg på og trykk "Neste" for å starte inntasting av data. Alle som ønsker å fiske i Altaelva må være med i trekning om å få kjøpe kort for elva. Salget er todelt, en for innbygger i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa kalt for "lokal" og en trekning for alle andre kalt "utenbys". Påmelding for begge disse trekningene kan gjøres her. Etter at påmeldingsfristen ute vil det bli gjennomført en trekning hvor alle vil få et kønummer. Utenbysboende vil bli tildelt kort etter kønummer og ut fra ønsker som framkommer på påmeldinga så langt det lar seg gjøre. Lokale kjøper kort ved personlig oppmøte.

Velg kortsalget du ønsker å melde deg på: