logo Alta Laksefiskeri Interessentskap

laks  

Fangstrapport

Alle som har fisket i Altaelva skal lever inn fangstrapport, også de som ikke har fått fisk. Vi vil at du oppgir all anadrome laksefisker du har fått.Det vil si Laks, sjøørret og sjørøye. Også fisk som tilbakesettes skal registreres. Elveørret(Damokka), harr og vinterstøinger skal ikke registreres.

Tast inn kundenummer og kortID, begge finnes på fiskekortet.  Trykk så neste. På nest side vil du kunne taste inn vekt, fangstdato og om fisken er tilbakesatt.

Hvis du har betalt pant for kortet har du muligheten til å legge inn kontonummer for tilbakebetaling.

Kundenr:      KortID:                                                                                       

 

Antall fisk: